SAKLI KADIN, KAMUSAL ERKEK

0
264

     İlkel toplumdan çağdaş toplumlara kadar, İnsanoğlu kendisini ve ötekileri farklı görmüş ve farklı gruplara koymuştur. Bu farklılıkların oluşturulmasında ırk, , renk, boy, statü, din ve daha birçok ölçüt sayılabilmektedir. Kişileri gruplamak için  kullanılan ölçütlerden bir diğeri hatta birincisi onun cinsiyetidir. Cinsiyet , dünya üzerindeki insanları sayıca birbirine eşit iki gruba ayırmaktadır. Gruplardan birisine ” erkek”, birisine “kadın” denilmektedir. Fakat günümüzde bu biyolojik ayrım o kadar abartılmıştır ki cinsiyet ismimizi, işimizi, saçımızın şeklini , toplumsal rollerimizi, giyimimizi belirler hale gelmiştir. Yani dünyanın var oluşundan günümüze kadar biyolojik cinsiyet yerini toplumsal cinsiyete bırakmıştır. Toplumsal cinsiyet bu iki ayrı gruba belirli roller vermiştir. Toplumsal cinsiyet rolleri, bir toplumun daha doğrusu bir kültürün cinsiyetlere atfettiği görevler ve etkinliklerdir. Bu roller toplumdan topluma değişiklik gösterse de genellikle kadın doğurur, bebeği emzirir, bakar ve büyütür, ona “ana dilini” öğretir, aile terbiyesi verir.  Kadının çocuk bakımıyla uzunca bir süre bağlanması, kadın ve erkek arasında hayat boyu süren bir iş bölümüne yol açar. Buna cinsel iş bölümü denir. Ev işi kadını, ev dışı işler erkeğin olur.

  İlkel toplumdan günümüze kadar olan bu süreçte toplumun yapısı değişmiş fakat iş bölümü her zaman aynı kalmıştır. Erkek avlar, kadın toplar. Erkek çalışır, kadın ev işlerinden sorumludur. Belki de masum başlayan bu ayrım günümüzde korkunç bir hal almıştır. Biyolojik farklılık artık ismimizi, işimizi, davranışlarımızı, nasıl gülmemiz gerektiğini, ne giymemiz gerektiğini belirler hale gelmiştir. Cinsiyetin belirlediği bu kalıplara sırasıyla göz atalım.

“NİLÜFER ” KADIN “KAYA” ERKEK

  Daha doğumdan başlanarak her iki cinse farklı davranılır. Onların önceden belirlenmiş kalıplara göre biçimlenmesi istenir. Bu yüzdendir ki erkek çocuklarına Savaş,Kaya,  Yiğit, Doğan, Kartal; kız çocuklarına ise İpek , Menekşe, Çağla, Narin gibi isimler verilir. Böylece onların nasıl davranması gerektiği dışa vurulur. Kadın bir çiçek kadar narindir. Erkek ise  bir kaya kadar serttir.

“CİCİLİ BİCİLİ” KADIN “AĞIRBAŞLI” ERKEK

  Bebekler cinsiyetlerine göre farklı giydirilir. Kızların giysileri cicili bicili; erkeklerin ağırbaşlı ve sadedir. Bu farklılık renklerde dahi kendini gösterir. Kız bebeklerin rengi pembe, erkek bebeklerin rengi mavidir. Tayfun Atay’ın söylemiyle ” Erkeğe denizin, gökyüzünün rengi verilir; kadına hayalin rengi verilir.”

“BİLİM ADAMI(!)” ERKEK “EV HANIMI” KADIN

  Günümüzde kadının toplum yaşamındaki rolünü, büyük ölçüde eski çağlardan gelen düşünce ve tutumlar belirlemektedir. Geçmişten gelen etkilerin çoğu , toplumun güçlü kesimini erkekler olarak belirlemiştir. Böylelikle erkeklerin lehine, kadının aleyhine sonuçlar yaratılmıştır. Erkekler kadınları kendi verdikleri kısıtlı roller doğrultusunda yönlendirmektedir.Buna göre kadın evini, çocuğunu ve erkeğini düşünmelidir. Ev onun en doğal yeridir.Orada korunma altında ve güvendedir. Erkek ise çalışır, evine bakar, kadınını korur. günümüzde kadın iş hayatındadır. Fakat iş hayatında da onlardan beklenen rollere uygun meslekler seçmeleri beklenir. Kadın hemşire, öğretmen olur. erkek mühendis, şoför  olur.

 “BABASININ OĞLU” ERKEK, “ANASININ KIZI” KADIN

  Erkeğin yetiştirilmesinden babası sorumludur. Baba oğlunu içinde yaşadığı toplumun ideal erkek modeline göre yetiştirmeye adamıştır. Onunla güreşir , ona yumruk atmayı, topa vurmayı ve yarışmayı öğretir . Kız çocuğunun modeli ise annesidir. Eline bir bebek verilir. Onu uyutması, ninni söylemesi, evcilik oynaması istenir. ona uyumlu davranması, sevecen olması ve fedakar olması söylenir.

    Toplumun diline bakıldığında bu başlıklar arttırılabilir.

  • Ağlamayan erkek , zırlayan kadın
  • Güçlü erkek, narin kadın
  • Amcalara pipisini gösteren erkek, eteğini toplayan kadın
  • Adam gibi adam, erkek gibi kadın

Sonuç olarak çocuk, kız olsun erkek olsun, cinsiyetler arasındaki farkı tanıdığı andan itibaren kendisinden beklenen repliği söyler. Bu repliği unutacak olduğu anda toplum denilen suflör ona repliğini hatırlatır.

YORUM YAP

Yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin