Nafaka, kaynağı Hammurabi kanunlarına dayanan  ve  en geniş manasıyla maddi durumu iyi olanın, maddi durumu kötü olan(yakınları-eş,kardeş çocuk üstsoy altsoy) kişiye yaptığı parasal yardımdır. Burada amaç hem toplumsal bilinç kazandırma hem de muhtaç insanlara akraba eliyle yardım etmedir.

Ancak boşanma davalarındaki nafakaysa eş ve çocukla sınırlı olarak verilen paradır. Bu manada üç çeşit nafakadan söz edebiliriz. Bir tanesi boşanma davası sürerken muhtaç olan kimseye verilen tedbir nafakasıdır. Bu nafaka sadece dava süresince verilir. Dava bittikten sonra bu nafaka da biter. Hakimin nafakaya kararı belli olmadan ihtiyati tedbir kararı istenemez. Hakim nafakaya hükmettikten sonra nafakayı ödemeyen borçlu için ihtiyati haciz talebi yapılabilir. Buradaki maksat mal kaçırmaya engel olmaktır. İkinci nafaka çeşidimiz yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası boşanmanın ardından maddi yönden muhtaç eşe verilen nafakadır. 3. Nafaka çeşidimiz ise çocuğun velayetini alan tarafın diğer eşten aldığı ve çocuğun ihtiyaçlarının ortak olarak giderilmesi için ödenen iştirak nafakasıdır.

Bu nafakalara hükmedilirken dikkate alınan net bir ölçüt bulunmamaktadır. Ancak genel olarak talep edenin ve nafaka ödeyenin ekonomik durumu ile çocukların bakım ve ihtiyaçları esas alınır. Nafaka alan kişi çalışmaya başlarsa, evlenirse nafakalar sonlandırılır Fakat bu kessin bir durum olmadığından ötürü nafaka ölene kadar da devam edebilir. Çünkü bununla alakalı bir süre sınırı yoktur. Bu tamamen hakimin takdir yetkisindedir.

 

Boşanma davalarında nafaka isteyebilmek için,

  • öncelikle boşanma davası mevzusunda nafaka talep edenin kusur olarak diğer taraftan az kusurlu ya da kusursuz olmalı
  • yoksulluğa düşecek olması

Ancak insanların karıştırdığı bir durum var. Nafaka ödeyecek tarafın kusurlu olması şart değildir. Yani nafaka verecek kişi, hiçbir kusuru yokken bile nafaka isteyen tarafa yukarıdaki koşulları sağlaması durumunda nafaka ödemek durumunda kalabilir. Nafaka sadece erkekler vermez. Kadın da erkeğe şartları sağlaması durumunda nafaka verebilir. Bunun için yıllarca evli kalmış olma şartı da bulunmamaktadır. Yani bir saat bile evli kalma yeterlidir.

 

Nafaka nasıl alınır ve nasıl kesilir?

Ayrıca anlaşmalı boşanmalarda mahkeme kararına gerek kalmadan protokol yoluyla nafaka alınabilir. Ancak çekişmeli boşanma davasında ancak ve hakim tarafından  karar verilebilir. Boşanma davası sonrasında hükmedilen nafaka için tarafların ekonomik durumları baz alınarak tarafların mahkemeye başvurması durumunda nafaka miktarında artırma veya azaltma yapılabilir. Bunun için tarafların nafaka artırım davası açması gerekir. Ancak tarafların evlenmesi, ölmesi ya da kanun tabiriyle “haysiyetsiz yaşam sürmesi”  durumunda nafaka kesilir. Evlilik ve ölüm halinde nafaka kendiliğinden(dava açılmadan) kalkar. Ancak diğer durum için nafaka ödeyen tarafın nafakanın kaldırılması davası açması ve nafaka alan kişinin “haysiyetsiz yaşam sürdüğünü ispatlaması gerekir. Burada ispat yükü nafaka veren kişidedir. Bu davalar kesin olmamakla birlikte genel olarak 3-4 celse içerisinde bitmektedir. Bu da bazen bir yılı bulabilmektedir.

YORUM YAP

Yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin