Gözler Testi

İnsanların yalnızca göz ve göz çevresinin (alnın ve burnun bir kısmı ve kaşlar) fotoğraflarına bakarak “Sizce bu insan nasıl bakıyor/ne hissediyor/nasıl hissediyor” gibi sorularla başka bir insanın duygu ve düşüncelerini anlayabilme kapasitesini ölçen bir test.

Gözler Testinin Amacı Nedir ?

Objektif bir test olan “Gözlerden Zihin Okuma Testi/ Gözler Testi” zihin kuramı (ZK)(1) ve emosyon tanıma yetilerini değerlendirmek amacı ile geliştirilen bir ölçme aracıdır.

Gözler Testinin Tarihsel Gelişimi Nasıldır ?

Baron-Cohen ve arkadaşlarının oluşturduğu (1997) gözler testinin ilk hali, asperger sendromu ya da otizm spektrum bozukluğu olan çocuklardaki sosyal bilişsel yetileri ölçmek üzere tasarlanmıştı. Testte 25 soru ve her soruya ait 1 hedef ve 1 çeldirici kelimeden oluşan 2 seçenek bulunuyordu (Yıldırım ve ark., 2011).

Baron-Cohen ve arkadaşları 2001 yılında gözler testinin geliştirmek amacıyla gözden geçirdiler. Seçeneklerdeki hedef ve çeldirici kelimeler arasında zıt anlam olmasından ve sadece iki seçenek olmasından ötürü, yeni testte seçenek sayısı 1 hedef kelime ve 3 çeldirici kelime olmak üzere 4’e ve ek olarak da soru sayısı 36’ya çıkarıldı. Böylece, klinik ve klinik dışı yetişkin topluluklar arasındaki farkları saptamanın güçlülüğünü bertaraf etmiş oldular (Yıldırım ve ark., 2011).

Yıldırım ve arkadaşları 2011 yılında “Reading The Mind in The Eyes Test” yani gözler testinin Türkçe güvenirlik çalışmasını yaparak, bu testi Türkiye toplumuna uyarlamış ve kazandırmıştır. Testin ülkemize uyarlanmış halinde, orijinalinde olan bazı sorular katılımcıların %50 oranının altında hem pilot çalışmasında hem de test-tekrar-test çalışmasında yanlış yanıtlamaları sonucu çıkarılmıştır (Yıldırım ve ark., 2011). Bunun sonucunda Türkiye toplumuna uyarlanmış testte, 1’i katılımcıya testi anlatmaya yardımcı olan ve 32’si test sorusu olmak üzere 33 soru bulunmaktadır.

Gözler Testinin Kullanıldığı Alanlar

  • Baron-Cohen ve arkadaşları (1997) tarafından; asperger sendromu veya otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal biliş becerilerinin değerlendirilmesinde,
  • Stone ve arkadaşları (2003) tarafından; beyin lezyonu olan hastaların ZK performanslarının değerlendirilmesinde,
  • Richell ve arkadaşları (2003) ve Murphy (2006) tarafından; psikopati hastalarının ZK performanslarının değerlendirilmesinde,
  • Bora ve arkadaşları (2005), Kelemen ve arkadaşları (2005) ve Irani ve arkadaşları (2006) tarafından; psikotik ve duygudurum bozukluğu olan hastaların ZK performanslarının değerlendiirlmesinde,
  • Torralva ve arkadaşları (2006) tarafından; frontotemporal demans hastalarının ZK performanslarının değerlendirilmesinde,
  • Domes ve arkadaşları (2007) tarafından; sosyal ve emosyonel becerilerin nörobiyolojik temellerini inceleyen çalışmalarda,
  • Fertruck ve arkadaşları (2009) tarafından; sınır kişilik bozukluğu olan hastaların ZK performanslarını değerlendirilmesinde kullanılmıştır (Yıldırım ve ark., 2011).

Gözler Testi Nasıl Uygulanır ve Değerlendirilir ?

Gözler testi, hem kağıt kalem formunda hem de dijital formda uygulanabilir. Testin 2001 yılındaki son hali dijital ortamda kullanılmaktadır. İlgili internet sayfasını(2) açtığınız zaman kısaca testi anlatan bir paragraf sizi karşılıyor. Eğer teste katılmak isterseniz internet sayfasının talimatlarını izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde testin uygulanmasını gayet basit bir hale getirmişler (Websitesindeki testin dil seçeneği yoktur ve dili İngilizcedir.).

Ülkemizde bu test kağıt kalem test formunda bulunup, uygulanmaktadır. Bu test paketinin içinde; test yönergesi, 33 soruluk gözler testi, testteki seçeneklerde yer alan kelimelerin sözlük anlamlarının ve cümle içinde kullanımlarının yer aldığı sözlük kağıdı, cevap kağıdı ve cevap anahtarı yer alıyor. Katılımcıya yönergeyi okuduktan sonra kabul etmesi halinde teste başlayabilirsiniz.

Gözler testinin değerlendirilmesinde, doğru yanıtlanan soru sayısı esas alınır. Doğru cevap sayısının yüksek olması sosyal biliş ve ZK yetisinin iyi olduğu anlamına gelir.Testin Türkiye toplumundaki ortalama doğru sayısı 23,64 olarak hesaplanmıştır (Yıldırım ve ark., 2011).

Notlar; (1)zihin kuramı: Kişinin, kendisinin ve diğerlerinin zihinsel durumu ve diğerlerinin kendi ve başkası hakkındaki duygu ve düşünceleri hakkında çıkarsama yapabilme becerisidir. (2) https://questionwritertracker.com/quiz/61/Z4MK3TKB.htm

Kaynak

  1. Yıldırım EA., Kaşar M. ve ark. (2011) Gözlerden Zihin Okuma Testi’ nin Türkçe Güvenirlik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 22(3): 177-186.

 

YORUM YAP

Yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin