Ülkemizde özellikle son yıllarda revaçta olan tahkim, sigorta alanında da nihayet yerini almıştır. Sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaati olan herkes artık mahkemeye gitmeden sigorta şirketine başvurarak en geç 4 ay (zorunlu süre) içinde netice alabiliyorsunuz. Üstelik başvuru masrafı da mahkemelere nazaran çok azdır.

5.000 TL den az olan uyuşmazlıklar için 50 TL, 5.001-15.000 TL arasındaki uyuşmazlıklar için 125 TL ve 15.000 TL den fazla uyuşmazlıklar için 3000 TL başvuru ücretiyle başvurabiliyoruz. Özellikle trafik kazalarında arabanın masraflarını zaten sigorta şirketleri ödüyor. Ancak araçta meydana gelen değer kaybını genelde sigorta şirketleri ödemek istemiyorlar. Burada yapılacak şey değer kaybı için ekspertiz raporu alıp değer kaybını ödememede direnen sigorta şirketi aleyhine sigorta tahkim’e başvurmaktır. Sigorta Tahkim Kurulu’na başvuru şartları arasında aleyhine başvurulacak sigorta şirketinin, sigorta tahkim komisyonuna üye olması gerekiyor. Ancak 2013 yılında yapılan değişiklikle zorunlu mali trafik sigortalarının üye olup olmamalarına bakılmaksızın başvuru yolu açılmıştır.

Trafik kazalarında meydana gelen hasarlar zorunlu mali trafik sigortası kapsamındadır. Yani trafik kazasında değer kaybı yaşayan araç sahipleri bu değer kaybının tazmini için direkt sigorta tahkim e başvurabilirler. Fakat zorunlu mali sigorta kapsamında olmayan uyuşmazlıklar için komisyona başvurulabilmesi için hem sigorta şirketinin komisyona üye olmuş olması gerekir hem de söz konusu uyuşmazlığın bu üyelikten sonra gerçekleşmesi gerekir.

Sigorta tahkim komisyonunun verdiği kararlar ilam niteliğinde olduğu için hem normal avukatlık ücret kazanılır hem de ilamlı takip yoluyla bu kararlar icraya koyulabilir. Ayrıca 5.000 TL ve altındaki uyuşmazlıklar için komisyonun kararı kesinlik taşıdığı için hiçbir şekilde itiraza konu edilemez. 5.000-40.000 TL arasındaki uyuşmazlıklar için sadece bir kereliğine ve komisyona başvurarak(muhataba tebliğden itibaren10 gün içinde) itiraz edilebilir. Komisyonun itiraz üzerine verdiği karar kesindir. İtiraz edilen kararlar da en geç 2 ay içerisinde neticelendirilir. 40.000 TL üzerindeki kararlar için yapılan itiraz dolayısıyla komisyonun vereceği karar temyiz edilebilir.

Sigorta tahkime başvuracak taraf (ya da resmi vekaletnameyle avukatı da başvurabilir) öncelikle aleyhine başvuracağı şirkete başvurup şirketten gelen olumsuz dökümü(ya da 15 gün içine sukut ettiğine dair belge) de sunmak zorundadır. Başvurunun komisyonda değerlendirilebilmesi için bu uyuşmazlığın mahkemelere intikal etmemiş olması gerekir. Yoksa derdest bir uyuşmazlık kabul edilip başvuru reddedilir. Bu başvurular da kaza meydana geldikten sonra 2 yıl içerisinde açılmalıdır.

Trafik kazalarında sigorta şirketinin araç hasarı ve değer kaybı mesuliyeti 2016 yılı için 29.000 lirayla sınırlı olduğu için talep edilecek miktar bu meblağın üzerindeyse mahkeme yoluna başvurmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü tahkim en fazla 29.000 liraya kadar sigorta şirketi aleyhine karar çıkarabilir. Üstündeki miktar için tekrar mahkemeye başvuracağınız için bu durumda iki farklı işle uğraşmaktansa sadece bir yolu denemek faydalı olacaktır.

YORUM YAP

Yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin